CẦU CHÌ BUSSMANN FWX-250A

CẦU CHÌ BUSSMANN FWX-250A

(1 đánh giá)

FWX-250A

Bussmann - Mexico

12 Tháng

Bussmann Fuse FWX-250A Cầu Chì 250A - 250V

Vui lòng gọi

Cầu chì Bussmann FWX-250A

 

Điện áp định mức : 250VAC - 250VDC

Dòng điện định mức : 250A

Dòng cắt : 200kA (250VAC) - 50kA (250VDC)

Loại cầu chì cắt nhanh (aR)

Dùng để bảo vệ biến tần, UPS, bộ nguồn

 

 

 

Sản Phẩm Cùng Loại

 

 

 

Mã cầu chì Dòng điện (A) Điện Áp (V)
Cầu chì  Bussmann FWX-35A Cầu Chì  35A Cầu Chì AC/DC
250V 
Cầu chì  Bussmann FWX-40A Cầu Chì  40A
Cầu chì  Bussmann FWX-45A Cầu Chì  45A
Cầu chì  Bussmann FWX-50A Cầu Chì  50A
Cầu chì  Bussmann FWX-60A Cầu Chì  60A
Cầu chì  Bussmann FWX-70A Cầu Chì  70A
Cầu chì  Bussmann FWX-80A Cầu Chì  80A
Cầu chì  Bussmann FWX-90A Cầu Chì  90A
Cầu chì  Bussmann FWX-100A Cầu Chì  100A
Cầu chì  Bussmann FWX-125A Cầu Chì  125A
Cầu chì  Bussmann FWX-150A Cầu Chì  150A
Cầu chì  Bussmann FWX-175A Cầu Chì  175A
Cầu chì  Bussmann FWX-200A Cầu Chì  200A
Cầu chì  Bussmann FWX-225A Cầu Chì  225A
Cầu chì  Bussmann FWX-250A Cầu Chì  250A
Cầu chì  Bussmann FWX-275A Cầu Chì  275A
Cầu chì  Bussmann FWX-300A Cầu Chì  300A
Cầu chì  Bussmann FWX-350A Cầu Chì  350A
Cầu chì  Bussmann FWX-400A Cầu Chì  400A
Cầu chì  Bussmann FWX-450A Cầu Chì  450A
Cầu chì  Bussmann FWX-500A Cầu Chì  500A
Cầu chì  Bussmann FWX-600A Cầu Chì  600A
Cầu chì  Bussmann FWX-700A Cầu Chì  700A
Cầu chì  Bussmann FWX-800A Cầu Chì  800A
Cầu chì  Bussmann FWX-1000AH Cầu Chì  1000A
Cầu chì  Bussmann FWX-1200AH Cầu Chì  1200A
Cầu chì  Bussmann FWX-1500AH Cầu Chì  1500A
Cầu chì  Bussmann FWX-1600AH Cầu Chì  1600A
Cầu chì  Bussmann FWX-2000AH Cầu Chì  2000A
Cầu chì  Bussmann FWX-2500AH Cầu Chì  2500A
 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

CẦU CHI SIBA 2029220.50

CẦU CHI SIBA 2029220.50

Siba Fuse 2029220.50

Cầu Chì 50A - 700V

Vui lòng gọi
CẦU CHI SIBA 2029220.35

CẦU CHI SIBA 2029220.35

Siba Fuse 2029220.35

Cầu Chì 35A - 700V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ SIEMENS 3NE1230-2

CẦU CHÌ SIEMENS 3NE1230-2

Siemens Fuse 3NE1230-2

Cầu Chì 315A - 690V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ EATON 170M1413

CẦU CHÌ EATON 170M1413

Eaton Fuse 170M1413 Cầu Chì 40A - 690V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ EATON 170M5813D

CẦU CHÌ EATON 170M5813D

Bussmann Fuse 170M5813D

Cầu Chì 700A - 690V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ SIEMENS 3NE3233

CẦU CHÌ SIEMENS 3NE3233

Siemens Fuse 3NE3 233 Cầu Chì 450A - 1000VAC

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ SIEMENS 3NE1224-0

CẦU CHÌ SIEMENS 3NE1224-0

Siemens Fuse 3NE1224-0

Cầu Chì 160A - 690V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ EATON JKS-400

CẦU CHÌ EATON JKS-400

Eaton Fuse JKS-400

Cầu Chì 400A - 600V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ EATON 170M1569D

CẦU CHÌ EATON 170M1569D

Eaton Fuse 170M1569D

Bussmann Fuse 170M1569D

Cầu Chì Bán Dẫn 160A - 690V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ EATON 170M6468

CẦU CHÌ EATON 170M6468

Eaton Fuse 170M6468

Bussmann Fuse 170M6468

Cầu Chì 1500A - 690V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ SIEMENS 3NE3230-0B

CẦU CHÌ SIEMENS 3NE3230-0B

Siemens Fuse 3NE3230-0B

Cầu Chì 315A - 1000V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ SIEMENS 3NE3225

CẦU CHÌ SIEMENS 3NE3225

Siemens Fuse 3NE3225

Cầu Chì 200A - 1000V

Vui lòng gọi

Top