Thiết Bị Kiễm Tra-Đo Lường

mỗi trang
BỘ CHUYỂN ĐỔI ZK-1151/3351DP

BỘ CHUYỂN ĐỔI ZK-1151/3351DP

Transmitter ZK-1151/3351DP
Vui lòng gọi
BỘ ĐIỀU ÁP HEP-15

BỘ ĐIỀU ÁP HEP-15

Regulator HEP-15
Vui lòng gọi
CÔNG TẮC ÁP SUẤT ĐÔI SAGINOMIYA DNS-D606XM

CÔNG TẮC ÁP SUẤT ĐÔI SAGINOMIYA DNS-D606XM

Saginomiya Pressure Switch DNS-D606XM
Vui lòng gọi
CÔNG TẮC ÁP SUẤT SAGINOMIYA SNS-C106X

CÔNG TẮC ÁP SUẤT SAGINOMIYA SNS-C106X

Saginomiya Pressure Relay SNS-C106X
Vui lòng gọi
VAN ĐIỆN TỪ TPC RDS5120

VAN ĐIỆN TỪ TPC RDS5120

TPC Solenoid Valve RDS5120
Vui lòng gọi
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT GAS REFCO MR-306-DS-R407C

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT GAS REFCO MR-306-DS-R407C

Refco Gauge MR-306-DS-R407C
Vui lòng gọi
BỘ ĐẾM PARKER JMCF-6X

BỘ ĐẾM PARKER JMCF-6X

Parker Counter JMCF-6X
Vui lòng gọi
CÔNG TẮC DÒNG CHẢY HONEYWELL WFS-1001-H

CÔNG TẮC DÒNG CHẢY HONEYWELL WFS-1001-H

Honeywell Water Flow Switch WFS-1001-H
Vui lòng gọi
BỘ ĐO ÁP KALINSKY HMG1

BỘ ĐO ÁP KALINSKY HMG1

Kalinsky Pressure Gauge HM1
Vui lòng gọi
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG BURKERT 8025

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG BURKERT 8025

Burkert Flowmeter 8025
Vui lòng gọi
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ĐA NĂNG JANITZA UMG 96 S

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ĐA NĂNG JANITZA UMG 96 S

Janitza Meter UMG 96 S
Vui lòng gọi
MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC SUNTEX TC-7100-RS

MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC SUNTEX TC-7100-RS

Suntex Turbidity Transmitter TC-7100-RS
Vui lòng gọi
CAN NHIỆT PT100 JUMO 902030/10-402-1001-1-6-100- 104/391

CAN NHIỆT PT100 JUMO 902030/10-402-1001-1-6-100- 104/391

Jumo Thermocouple 902030/10-402-1001-1-6-100- 104/391
Vui lòng gọi
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG BURKERT SE32 - 00436473

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG BURKERT SE32 - 00436473

Burkert Flow Transmitter SE32-00436473
Vui lòng gọi
BỘ BÁO MỨC PARKER JC7-SD-100MM

BỘ BÁO MỨC PARKER JC7-SD-100MM

Parker Level Switch JC7-SD-100MM
Vui lòng gọi
ĐỒNG HỒ SẠC GAS REFCO BM2-6-DS-R410A

ĐỒNG HỒ SẠC GAS REFCO BM2-6-DS-R410A

Refco Service Manifold BM2-6-DS-R410A
Vui lòng gọi
ĐỒNG HỒ SẠC GAS REFCO BM2-6-DS-R32

ĐỒNG HỒ SẠC GAS REFCO BM2-6-DS-R32

Refco Valve Manifold BM2-6-DS-R32

Vui lòng gọi
ĐỒNG HỒ SẠC GAS REFCO BM2-6-DS-R22

ĐỒNG HỒ SẠC GAS REFCO BM2-6-DS-R22

Refco Valve Manifold BM2-6-DS-R22

Vui lòng gọi
ĐỒNG HỒ ĐO SELEC VAF36A

ĐỒNG HỒ ĐO SELEC VAF36A

Selec Meter VAF36A
Vui lòng gọi
ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC NÓNG POWAGAZ MWN130-40

ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC NÓNG POWAGAZ MWN130-40

Powagaz Flow Meter MWN130-40
Vui lòng gọi
ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC NÓNG POWAGAZ MWN130-50

ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC NÓNG POWAGAZ MWN130-50

Powagaz Flow Meter MWN130-50
Vui lòng gọi
BỘ ĐẾM VDO 331 810 012 002G

BỘ ĐẾM VDO 331 810 012 002G

VDO Counter 331 810 012 002G
Vui lòng gọi
CẢM BIẾN LỰC 1,5 TẤN BK-6C

CẢM BIẾN LỰC 1,5 TẤN BK-6C

Loadcell BK-6C
Vui lòng gọi
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT SMC GZ46-K-01

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT SMC GZ46-K-01

SMC Pressure Gauge GZ46-K-01
Vui lòng gọi
CẢM BIẾN LỰC MIGUN LPL400

CẢM BIẾN LỰC MIGUN LPL400

Migun Load Cell LPL400
Vui lòng gọi
CẢM BIẾN LỰC MIGUN SSL300

CẢM BIẾN LỰC MIGUN SSL300

Migun Load Cell SSL300
Vui lòng gọi
CẢM BIẾN LỰC MIGUN SBL210

CẢM BIẾN LỰC MIGUN SBL210

Migun Load Cell SBL210
Vui lòng gọi
CẢM BIẾN LỰC MIGUN SPL140

CẢM BIẾN LỰC MIGUN SPL140

Migun Load Cell SPL140
Vui lòng gọi
CẢM BIẾN LỰC MIGUN SPL130

CẢM BIẾN LỰC MIGUN SPL130

Migun Load Cell SPL130
Vui lòng gọi
CẢM BIẾN LỰC MIGUN SPL120

CẢM BIẾN LỰC MIGUN SPL120

Migun Load Cell SPL120
Vui lòng gọi
ĐỒNG HỒ ĐO GIỜ GIC LA25F1

ĐỒNG HỒ ĐO GIỜ GIC LA25F1

Gic Hour Meter LA25F1
Vui lòng gọi
THIẾT BỊ ĐO ACQUY MASTER MST-8000+

THIẾT BỊ ĐO ACQUY MASTER MST-8000+

Master Digital Battery Analyzer MST-8000+
Vui lòng gọi
NHIỆT KẾ CẦM TAY SHINKO DFT-700-M

NHIỆT KẾ CẦM TAY SHINKO DFT-700-M

Handheld Thermometer Shinko DFT-700-M
Vui lòng gọi

Top