DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI

DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI

(1 đánh giá)

CADIVI

CADIVI-VIETNAM

Cáp Điện Hạ Thế Cáp Điện Trung Thế

Vui lòng gọi

Dây điện lực hạ thế không vỏ, ruột đồng, cách điện PVC-CV-450/750 V
         
Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC CVV – 0,6/1 KV
  
Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC,giáp 2 lớp băng kim loại CVV/DTA – 0,6/1 kV
 
Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp sợi kim loại, vỏ PVC - CVV/WA-0,6/1 kV

 

Dây điện lực hạ thế không vỏ, ruột đồng, cách điện XLPE - CX-0,6/1 kV
   
Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC CXV – 0,6/1 KV
        
Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE ,giáp 2 lớp băng kim loại, vỏ PVC - CXV/DTA – 0,6/1 kV

 

Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC,giáp bảo vệ 1 lớp kim loại CXV/WA – 0,6/1 KV

 

Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ HDPE ( CXE-0,6/1 KV )
  
Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ HDPE, giáp 2 lớp băng kim lọai ( CXE/DTA )

 

Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ HDPE, giáp bảo vệ 1 lớp sợi kim lọai ( CXE/WA – 0,6/1 KV)

 

Cáp Điện Lực Dẹt Hạ Thế 2 - 3 Lõi, Ruột Đồng, Cách Điện PVC Hoặc XLPE, Vỏ PVC Hoặc HDPE CVVf, CXVf, CXEf
   
Dây điện lực hạ thế AV

 

Dây điện lực hạ thế AX

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

CÁP ĐIỆN 4 LÕI CADIVI CVV-4x4

CÁP ĐIỆN 4 LÕI CADIVI CVV-4x4

Cáp Điện Cadivi 4 Sợi 380V
Vui lòng gọi

Top