CẦU CHÌ EATON 170M4068

CẦU CHÌ EATON 170M4068

(1 đánh giá)

170M4068

Bussmann is Now Eaton

12 Tháng

Eaton Fuse 170M4068 Cầu Chì 800A-690V

Vui lòng gọi

Cầu Chì Bussmann 170M4068

 

Bussmann is now Eaton

Điện áp : 690V

Dòng điện : 800A

Dòng cắt : 200kA

Đặc tính : Cầu chì bán dẫn cắt nhanh aR

Kích thước : Size 1

Kiều lắp : Bắt ốc

Ứng dụng : Bảo vệ Biến tần ,Thyristor,UPS...

 

 

Sản Phẩm Cùng Loại

 

 

 

Mã cầu chì Điện Áp Dòng điện
(V) (A)
Cầu chì Bussmann 170M4008 Cầu chì Bussmann 170M4058 Cầu Chì AC
690V
Cầu Chì Bán dẫn 200A
Cầu chì Bussmann 170M4009 Cầu chì Bussmann 170M4059 Cầu Chì Bán dẫn 250A
Cầu chì Bussmann 170M4010 Cầu chì Bussmann 170M4060 Cầu Chì Bán dẫn 315A
Cầu chì Bussmann 170M4011 Cầu chì Bussmann 170M4061 Cầu Chì Bán dẫn 350A
Cầu chì Bussmann 170M4012 Cầu chì Bussmann 170M4062 Cầu Chì Bán dẫn 400A
Cầu chì Bussmann 170M4013 Cầu chì Bussmann 170M4063 Cầu Chì Bán dẫn 450A
Cầu chì Bussmann 170M4014 Cầu chì Bussmann 170M4064 Cầu Chì Bán dẫn 500A
Cầu chì Bussmann 170M4015 Cầu chì Bussmann 170M4065 Cầu Chì Bán dẫn 550A
Cầu chì Bussmann 170M4016 Cầu chì Bussmann 170M4066 Cầu Chì Bán dẫn 630A
Cầu chì Bussmann 170M4017 Cầu chì Bussmann 170M4067 Cầu Chì Bán dẫn 700A
Cầu chì Bussmann 170M4018 Cầu chì Bussmann 170M4068 Cầu Chì Bán dẫn 800A
Cầu chì Bussmann 170M4019 Cầu chì Bussmann 170M4069 Cầu Chì Bán dẫn 900A

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

CẦU CHÌ EATON 170M6813D

CẦU CHÌ EATON 170M6813D

Eaton Fuse 170M6813D

Cầu Chì 900A - 690V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ EATON FWP-32A14Fa

CẦU CHÌ EATON FWP-32A14Fa

Bussmann Fuse FWP-32A14Fa

Cầu Chì 32A - 690V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ EATON 170M6810D

CẦU CHÌ EATON 170M6810D

Eaton Fuse 170M6810D

Cầu Chì 630A - 690V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ SIEMENS 3NW6010-1

CẦU CHÌ SIEMENS 3NW6010-1

Siemens Fuse 3NW6010-1

Cầu Chì 25A - 500V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ SIEMENS 3NW6005-1

CẦU CHÌ SIEMENS 3NW6005-1

Siemens Fuse 3NW6005-1

Cầu Chì 16A - 500V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ SIEMENS 3NW6004-1

CẦU CHÌ SIEMENS 3NW6004-1

Siemens Fuse 3NW6004-1

Cầu Chì 4A - 500V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ SIEMENS 3NW6003-1

CẦU CHÌ SIEMENS 3NW6003-1

Siemens Fuse 3NW6003-1

Cầu Chì 10A - 500V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ SIEMENS 3NW6001-1

CẦU CHÌ SIEMENS 3NW6001-1

Siemens Fuse 3NW6001-1

Cầu Chì 6A - 500V

Vui lòng gọi
CÂU CHÌ SIEMENS 3NE8024-1

CÂU CHÌ SIEMENS 3NE8024-1

Siemens Fuse 3NE8024-1

Cầu Chì 690V-100A

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ HINODE 660GH-400

CẦU CHÌ HINODE 660GH-400

Hinode Fuse 660GH-400 Cầu Chì 400A - 660V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ EATON 170M1566D

CẦU CHÌ EATON 170M1566D

Bussmann Is now Eaton Cầu chì 80A-690V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ KÍNH 5X20 MERSEN GSB630/1000

CẦU CHÌ KÍNH 5X20 MERSEN GSB630/1000

Mersen Fuse GSB630/1000 Cầu Chì 5x20 - 0.63A
Vui lòng gọi

Top