CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D02GG40V50

CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D02GG40V50

(1 đánh giá)

D02GG40V50

Ferraz Shawmut Is Now Mersen - Hungary

12 Tháng

Ferraz Shawmut Fuse D02GG40V50 Cầu Chì 50A - 400V

Vui lòng gọi

Cầu Chì Cổ Chai Ferraz Shawmut D02GG40V50


Ferraz Shawmut is now Mersen

Part number : D215191J

Dòng điện định mức : 50A
Điện áp định mức : 400V
Loại cắt : gG - gL - gG/gL

Kích thước : E14

Ứng dụng : Bảo vệ quá tải đường dây

Mã tương đương : RO26 (MIRO)

 

 

 

Sản Phẩm Cùng Loại

 

 

 

Mã cầu chì Điện áp (V) Dòng điện (A)
Cầu chì Ferraz Shawmut D01GG40V2 Cầu Chì AC 400V
Cầu Chì DC 250V
Cầu chì cổ chai 2A
Cầu chì Ferraz Shawmut D01GG40V4 Cầu chì cổ chai 4A
Cầu chì Ferraz Shawmut D01GG40V6 Cầu chì cổ chai 6A
Cầu chì Ferraz Shawmut D01GG40V10 Cầu chì cổ chai 10A
Cầu chì Ferraz Shawmut D01GG40V13 Cầu chì cổ chai 13A
Cầu chì Ferraz Shawmut D01GG40V16 Cầu chì cổ chai 16A
Cầu chì Ferraz Shawmut D02GG40V20 Cầu chì cổ chai 20A
Cầu chì Ferraz Shawmut D02GG40V25 Cầu chì cổ chai 25A
Cầu chì Ferraz Shawmut D02GG40V35 Cầu chì cổ chai 35A
Cầu chì Ferraz Shawmut D02GG40V50 Cầu chì cổ chai 50A
Cầu chì Ferraz Shawmut D02GG40V63 Cầu chì cổ chai 63A
Cầu chì Ferraz Shawmut D03GG40V80 Cầu chì cổ chai 80A
Cầu chì Ferraz Shawmut D03GG40V100 Cầu chì cổ chai 100A

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D02GG40V63

CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D02GG40V63

Ferraz Shawmut Fuse D02GG40V63
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D02GG40V35

CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D02GG40V35

Ferraz Shawmut Fuse D02GG40V35 Cầu Chì 35A - 400V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D02GG40V20

CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D02GG40V20

Ferraz Shawmut Fuse D02GG40V20
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ HINODE 660GHX125

CẦU CHÌ HINODE 660GHX125

Hinode Fuse 660GHX125 Cầu Chì 125A - 660V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D01GG40V4

CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D01GG40V4

Ferraz Shawmut Fuse D01GG40V4 Cầu Chì 4A - 400V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D01GG40V16

CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D01GG40V16

Ferraz Shawmut Fuse D01GG40V16 Cầu Chì 16A - 400V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D01GG40V6

CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D01GG40V6

Ferraz Shawmut Fuse D01GG40V6 Cầu Chì cổ chai 6A - 400V
Vui lòng gọi

Top