CẦU CHÌ BUSSMANN FWX-250A

CẦU CHÌ BUSSMANN FWX-250A

(1 đánh giá)

FWX-250A

Bussmann - Mexico

12 Tháng

Bussmann Fuse FWX-250A Cầu Chì 250A - 250V

Vui lòng gọi

Cầu chì Bussmann FWX-250A

 

Điện áp định mức : 250VAC - 250VDC

Dòng điện định mức : 250A

Dòng cắt : 200kA (250VAC) - 50kA (250VDC)

Loại cầu chì cắt nhanh (aR)

Dùng để bảo vệ biến tần, UPS, bộ nguồn

 

 

 

Sản Phẩm Cùng Loại

 

 

 

Mã cầu chì Dòng điện (A) Điện Áp (V)
Cầu chì  Bussmann FWX-35A Cầu Chì  35A Cầu Chì AC/DC
250V 
Cầu chì  Bussmann FWX-40A Cầu Chì  40A
Cầu chì  Bussmann FWX-45A Cầu Chì  45A
Cầu chì  Bussmann FWX-50A Cầu Chì  50A
Cầu chì  Bussmann FWX-60A Cầu Chì  60A
Cầu chì  Bussmann FWX-70A Cầu Chì  70A
Cầu chì  Bussmann FWX-80A Cầu Chì  80A
Cầu chì  Bussmann FWX-90A Cầu Chì  90A
Cầu chì  Bussmann FWX-100A Cầu Chì  100A
Cầu chì  Bussmann FWX-125A Cầu Chì  125A
Cầu chì  Bussmann FWX-150A Cầu Chì  150A
Cầu chì  Bussmann FWX-175A Cầu Chì  175A
Cầu chì  Bussmann FWX-200A Cầu Chì  200A
Cầu chì  Bussmann FWX-225A Cầu Chì  225A
Cầu chì  Bussmann FWX-250A Cầu Chì  250A
Cầu chì  Bussmann FWX-275A Cầu Chì  275A
Cầu chì  Bussmann FWX-300A Cầu Chì  300A
Cầu chì  Bussmann FWX-350A Cầu Chì  350A
Cầu chì  Bussmann FWX-400A Cầu Chì  400A
Cầu chì  Bussmann FWX-450A Cầu Chì  450A
Cầu chì  Bussmann FWX-500A Cầu Chì  500A
Cầu chì  Bussmann FWX-600A Cầu Chì  600A
Cầu chì  Bussmann FWX-700A Cầu Chì  700A
Cầu chì  Bussmann FWX-800A Cầu Chì  800A
Cầu chì  Bussmann FWX-1000AH Cầu Chì  1000A
Cầu chì  Bussmann FWX-1200AH Cầu Chì  1200A
Cầu chì  Bussmann FWX-1500AH Cầu Chì  1500A
Cầu chì  Bussmann FWX-1600AH Cầu Chì  1600A
Cầu chì  Bussmann FWX-2000AH Cầu Chì  2000A
Cầu chì  Bussmann FWX-2500AH Cầu Chì  2500A
 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

CẦU CHÌ EATON 170M6464

CẦU CHÌ EATON 170M6464

Eaton Fuse 170M6464

Cầu Chì 1000A - 690V

Vui lòng gọi
CẦU CHÌ EATON 170M1565D

CẦU CHÌ EATON 170M1565D

Eaton Fuse 170M1565D Cầu Chì 63A - 690V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ MIRO RS79DZ

CẦU CHÌ MIRO RS79DZ

Miro Fuse RS79DZ Cầu Chì 1000A - 1000V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ EATON 170M5466

CẦU CHÌ EATON 170M5466

Eaton Fuse 170M5466 Cầu Chì 1000A - 690V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ EATON 170M1414

CẦU CHÌ EATON 170M1414

Eaton Fuse 170M1414 Cầu Chì 50A - 690V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ RS9 800V 2000A

CẦU CHÌ RS9 800V 2000A

Fuse RS9 800V 2000A
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ MIRO RS84Z 1000A

CẦU CHÌ MIRO RS84Z 1000A

Miro Fuse RS84Z Cầu Chì 1000A - 660V
Vui lòng gọi
Cầu Chì CHRSF RS0-600A

Cầu Chì CHRSF RS0-600A

CHRSF Fuse RS0-600A
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ BUSSMANN 170M6410

CẦU CHÌ BUSSMANN 170M6410

Eaton Fuse 170M6410 Cầu Chì 630A - 690V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ MIRO RGS39

CẦU CHÌ MIRO RGS39

Miro Fuse RGS39 Cầu Chì 800A - 750V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ EATON 170M3114

CẦU CHÌ EATON 170M3114

Eaton Fuse 170M3114 Cầu Chì 160A - 690V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ BUSSMANN FNA-1

CẦU CHÌ BUSSMANN FNA-1

Bussmann Fuse FNA-1
Vui lòng gọi

Top