MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT THÔNG DỤNG TRONG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Một số từ viết tắt thông dụng trong điện công nghiệp :

 

 

OC : (Over Current), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ quá dòng
UC : (Under Current), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ thiếu dòng điện
EF : (Earth Fault), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ chạm đất
EL : (Earth Leakage), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ dòng rò (dùng ZCT)
PL : (Phase Loss, Phase Failure), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ mất pha
PR : (Phase Reversal, Phase Sequence), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ thứ tự pha (đảo pha)
OV : (Over Voltage), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ quá điện áp
UV : (Under Voltage), chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ thiếu điện áp (thấp áp)
UBV : (UnBalance Voltage) chỉ thiết bị điện có chức năng bảo vệ mất cân bằng áp
UBC : (UnBalance Current) chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ mất cân bằng dòng điện
OF : (Over Frequency) chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ quá tần số
UF : (Under Frequency) chỉ các thiết bị điện có chức năng bảo vệ thiếu tần số
MCT : (Metering Current Transformer) Biến dòng đo lường
PCT : (Protection Current Transformer) Biến dòng bảo vệ
ZCT : (Zero sequence Current Transformer) Biến dòng thứ tự không
CBCT : (Core Balance Current Transformer) Cách gọi khác của ZCT
OSC : (OSCilloscope) Máy hiện sóng, dao động ký
DSO : (Digital Storage Oscilloscope) Máy hiện sóng số, dao động ký số
FG : (Function Generator) Máy phát sóng
PWS : (Power Supply) bộ nguồn, nguồn cung cấp
DC : (Direct Current) dòng điện một chiều
AC : (Alternating Current) dòng điện xoay chiều

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (5.0 / 1 đánh giá)

Top