CẦU CHÌ MERSEN ATQ1

CẦU CHÌ MERSEN ATQ1

(1 đánh giá)

ATQ1

Ferraz Shawmut Is now Mersen

12 Tháng

Mersen Fuse ATQ1 Cầu Chì 1A-600V

Vui lòng gọi

Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ1

 

 

Điện áp : 600VAC - 300 VDC

Dòng điện : 1A 

Dòng cắt : 200kA (AC) - 100kA (DC)

Đặc tính : Cắt chậm (Time delay)

Kích thước : 10x38mm

Ứng dụng : Bảo vệ Biến áp , Solenoids....

 

 

Sản Phẩm Cùng Loại

 

 

 

Mã cầu chì Dòng Điện (A) Điện Áp (VAC)
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ1/10 Cầu Chì 0,1A 600VAC
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ1/8 Cầu Chì 0,125A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ2/10 Cầu Chì 0,2A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ1/4 Cầu Chì 0,25A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ4/10 Cầu Chì 0,4A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ1/2 Cầu Chì 0,5A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ8/10 Cầu Chì 0,8A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ1 Cầu Chì 1A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ2 Cầu Chì 2A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ3 Cầu Chì 3A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ4 Cầu Chì 4A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ5 Cầu Chì 5A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ6 Cầu Chì 6A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ7 Cầu Chì 7A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ7/2 Cầu Chì 7,5A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ8 Cầu Chì 8A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ9 Cầu Chì 9A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ10 Cầu Chì 10A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ12 Cầu Chì 12A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ15 Cầu Chì 15A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ17-1/2 Cầu Chì 17,5A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ20 Cầu Chì 20A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ25 Cầu Chì 25A
Cầu Chì Ferraz Shawmut ATQ30 Cầu Chì 30A

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

CẦU CHÌ BUSSMANN LP-CC-1

CẦU CHÌ BUSSMANN LP-CC-1

Bussmann Fuse LP-CC-1 Cầu Chì 1A - 600V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ BUSSMANN LPJ-15SP

CẦU CHÌ BUSSMANN LPJ-15SP

Bussmann Fuse LPJ-15SP Cầu Chì 15A - 600V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ MERSEN ATDR15

CẦU CHÌ MERSEN ATDR15

Mersen Fuse ATDR15 Cầu Chì 15A - 600VAC
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ BUSSMANN LPJ-40SP

CẦU CHÌ BUSSMANN LPJ-40SP

Bussmann Fuse LPJ-40SP Cầu Chì 40A - 600V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ BUSSMANN LPJ-10SP

CẦU CHÌ BUSSMANN LPJ-10SP

Bussmann Fuse LPJ-10SP Cầu Chì 10A - 600V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ BUSSMANN LPJ-5SP

CẦU CHÌ BUSSMANN LPJ-5SP

Bussmann Fuse LPJ-5SP Cầu Chì 5A - 600V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ BUSSMANN LP-CC-12

CẦU CHÌ BUSSMANN LP-CC-12

Bussmann Fuse LP-CC-12 Cầu Chì 12A - 600V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ BUSSMANN LP-CC-4

CẦU CHÌ BUSSMANN LP-CC-4

Bussmann Fuse LP-CC-4 Cầu Chì 4A-600V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT ATQR30

CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT ATQR30

Ferraz Shawmut Fuse ATQR30 Cầu Chì 30A - 600V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT ATQR25

CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT ATQR25

Ferraz Shawmut Fuse ATQR25 Cầu Chì 25A - 600V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT ATQR15

CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT ATQR15

Ferraz Shawmut Fuse ATQR15 Cầu Chì 15A - 600V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT ATQR1

CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT ATQR1

Ferraz Shawmut Fuse ATQR1 Cầu Chì 1A - 600VAC
Vui lòng gọi

Top