CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D01GG40V10

CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT D01GG40V10

(1 đánh giá)

D01GG40V10

Ferraz shawmut - Hungary

12 tháng

Ferraz Shawmut Fuse D01GG40V10 Cầu Chì 10A - 400V

Vui lòng gọi

Cầu Chì Cổ Chai Ferraz Shawmut D01GG40V10


Part number : W211090J

Dòng điện định mức : 10A
Điện áp định mức : 400V
Loại cắt : gG - gL - gG/gL

Kích thước : E14

Ứng dụng : Bảo vệ quá tải đường dây

Mã tương đương : RO26 (MIRO)

 

 

 

Sản Phẩm Cùng Loại

 

 

 

Mã cầu chì Điện áp (V) Dòng điện (A)
Cầu chì Ferraz Shawmut D01GG40V2 Cầu Chì AC 400V
Cầu Chì DC 250V
Cầu chì cổ chai 2A
Cầu chì Ferraz Shawmut D01GG40V4 Cầu chì cổ chai 4A
Cầu chì Ferraz Shawmut D01GG40V6 Cầu chì cổ chai 6A
Cầu chì Ferraz Shawmut D01GG40V10 Cầu chì cổ chai 10A
Cầu chì Ferraz Shawmut D01GG40V13 Cầu chì cổ chai 13A
Cầu chì Ferraz Shawmut D01GG40V16 Cầu chì cổ chai 16A
Cầu chì Ferraz Shawmut D02GG40V20 Cầu chì cổ chai 20A
Cầu chì Ferraz Shawmut D02GG40V25 Cầu chì cổ chai 25A
Cầu chì Ferraz Shawmut D02GG40V35 Cầu chì cổ chai 35A
Cầu chì Ferraz Shawmut D02GG40V50 Cầu chì cổ chai 50A
Cầu chì Ferraz Shawmut D02GG40V63 Cầu chì cổ chai 63A
Cầu chì Ferraz Shawmut D03GG40V80 Cầu chì cổ chai 80A
Cầu chì Ferraz Shawmut D03GG40V100 Cầu chì cổ chai 100A

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

CẦU CHÌ MIRO RL1-60 35A

CẦU CHÌ MIRO RL1-60 35A

Miro Fuse RL1-60 35A Cầu Chì Miro 35A - 400V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ MIRO RL1-15 15A

CẦU CHÌ MIRO RL1-15 15A

Miro Fuse RL1-15 15A Cầu Chì 15A - 400V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT DIIGG50V16

CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT DIIGG50V16

Ferraz Shawmut Fuse DIIGG50V16 Cầu Chì 500V-16A
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ MIRO RL1-60 20A

CẦU CHÌ MIRO RL1-60 20A

Miro Fuse RL1-60 20A
Vui lòng gọi
ĐẾ CẦU CHÌ MIRO RL1-60

ĐẾ CẦU CHÌ MIRO RL1-60

Miro Fuse Base RL1-60
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ MIRO RL1-60 40A

CẦU CHÌ MIRO RL1-60 40A

Miro Fuse RL1-60 40A
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT DIIGG50V6

CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT DIIGG50V6

Ferraz Shawmut Fuse DIIGG50V6 Cầu Chì 6A - 500V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT DIIGG50V20

CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT DIIGG50V20

Ferraz Shawmut Fuse DIIGG50V20 Cầu Chì 20A-500V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT DIIGG50V10

CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT DIIGG50V10

Ferraz Shawmut Fuse DIIGG50V10 Cầu Chì 10A - 500V
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ CỔ CHAI MIRO RO24 20A

CẦU CHÌ CỔ CHAI MIRO RO24 20A

Miro Fuse RO24 20A
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ CỔ CHAI MIRO RO24 4A

CẦU CHÌ CỔ CHAI MIRO RO24 4A

Miro Fuse RO24 4A
Vui lòng gọi
CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT DIIIGG50V50

CẦU CHÌ CỔ CHAI FERRAZ SHAWMUT DIIIGG50V50

Ferraz Shawmut Fuse DIIIGG50V50
Vui lòng gọi

Top